سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
صبا
در مصیبتها چون آزادگان شکیبایى باید و یا چون نادانان فراموش کردن شاید . [نهج البلاغه]